Yêu cầu dịch vụ


Tên bạn
Số điện thoại
Email
Dịch vụ nào doanh nghiệp bạn muốn cung cấp?
Loại thiết bị cuối nào công ty đang hướng tới?
Vùng miền/Quốc gia nào Bạn muốn phục vụ?
Khi nào dịch vụ của Bạn được ra mắt?
Bạn muốn bắt đầu cung cấp dịch vụ với bao nhiêu video?
Mỗi video trung bình có thời lượng bao lâu?
Thông thường bạn sẽ bổ sung bao nhiêu video hàng tháng?
Nội dung của bạn ở dạng format nào?
Nội dung số (video) của bạn có cần phụ đề (subtitles) không?
Bạn có cần bảo vệ nội dung của mình không? Nếu có, phương thức bảo mật nào bạn muốn sử dụng? Có phải DRM không?
Ghi chú