Web Acceleration

Nâng cao tốc độ truy cập vào website của End-User, thông qua việc caching dữ liệu của khách hàng tại hạ tầng của NTC. Dịch vụ này rất được các tờ báo lớn, nhà cung cấp online ưa chuộng.

Xem chi tiết

Video On Demand

Nội dung sẽ được lưu trữ tại server của  NTC hoặc của khách hàng, hỗ trợ cung cấp dịch vụ của khách hàng tới lượng lớn người dùng, các cách thức truyền tải nội dung phù hợp với hầu hết thiết bị của người dùng.

Xem chi tiết

Live Streaming

Truyền tải trực tiếp sự kiện của khách hàng hoặc kênh TV tới lượng lớn người dùng thông qua hệ thống của NTC CDN.

Xem chi tiết

Download Optimization

Giúp người dùng đạt tốc độ tải file cao nhất, bằng việc caching các file nội dung trên server của NTC CDN, hệ thống cũng sẽ phân biệt “cool data” và “hot data” giúp tối ưu hoá vùng lưu trữ và chi phí cho khách hàng.

Xem chi tiết